top of page

Strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej


Kierowanie ruchem przez strażaka wymaga pewnego wyjaśnienia.

Otóż strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej mają prawo do kierowania ruchem WYŁACZNIE podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej. W dalszej części artykułu opisałem jakie służby zaliczane są do jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Strażacy przechodzą wewnętrzne szkolenie z kierowania ruchem, które daje im wiedzę w tym zakresie natomiast nie otrzymują uprawnień, które pozwalają im w świetle prawa kierować ruchem poza akcjami związanymi z prowadzeniem akcji ratowniczej. Wyjątek stanowi szkolenie przeprowadzane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego; wówczas nadawane są pełne uprawnienia.


Strażak Państwowej Straży Pożarnej oraz członek ochotniczej straży pożarnej dający polecenia i sygnały w zakresie kierowania ruchem na drodze podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej powinni być wyposażeni w ubranie specjalne zgodne w wymogami określonymi w przepisach określających strój tych formacji. W końcowej części artykułu więcej o ubiorze strażaka.


Dz.U.2022.2057

Art. 15. - [Jednostki ochrony przeciwpożarowej] - Ochrona przeciwpożarowa


Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

1) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

1a) jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

2) zakładowa straż pożarna,

3) zakładowa służba ratownicza,

4) gminna zawodowa straż pożarna,

4a) powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,

5) terenowa służba ratownicza,

6) ochotnicza straż pożarna,

7) związek ochotniczych straży pożarnych,

8. inne jednostki ratownicze.


stroje strażaka

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464 i 1728)Opis ogólny wzorów środków ochrony indywidualnej

1. Ubranie specjalne z tkaniny zewnętrznej w kolorze żółtym składa się z kurtki i spodni. Kurtka ma konstrukcję wielowarstwową, zachodzi na spodnie. Kołnierz kurtki ma formę stójki. Rękawy kurtki są szerokie. W górnej części kurtki są dwie kieszenie, a w dolnej części dwie kieszenie wpuszczane kryte patkami. Kurtka jest oznaczona układem taśm ostrzegawczych. Spodnie długie z szelkami mają konstrukcję wielowarstwową. Nogawki są szerokie, na dole oznaczone układem taśm ostrzegawczych.

2. Ubranie specjalne lekkie z tkaniny zewnętrznej w kolorze żółtym składa się z lekkiej kurtki i lekkich spodni. Lekka kurtka ma konstrukcję jednowarstwową, zachodzi na spodnie. Kołnierz kurtki ma formę stójki. Rękawy kurtki są szerokie. W górnej części kurtki są dwie kieszenie, a w dolnej części dwie kieszenie wpuszczane kryte patkami. Kurtka jest oznaczona układem taśm ostrzegawczych. Spodnie lekkie długie z szelkami mają konstrukcję jednowarstwową. Nogawki są szerokie, na dole oznaczone układem taśm ostrzegawczych.

3. Kominiarka jest wykonana z jednobarwnej dzianiny w kolorze białym lub w odcieniu koloru żółtego. Na przodzie kominiarka ma otwór na oczy, nos i usta.

4. Rękawice specjalne pięciopalczaste mają konstrukcję wielowarstwową, są wykonane ze skóry lub z tkaniny lub z obu rodzajów materiału. Używa się ich do prac w wysokich temperaturach zgodnie z normami dla rękawic specjalnych o przeznaczeniu przewidzianym w stosownych normach.

5. Buty strażackie w kolorze czarnym są wykonane ze skóry, oznakowane elementami z taśmy ostrzegawczej lub z gumy, w których można zastosować wstawki.

6. Hełm strażacki ma kolor czerwony. Skorupa jest gładka, bez ostrych załamań, jej boczna krawędź schodzi w kierunku uszu. Hełm jest wyposażony w osłonę karku i twarzy.

7. Rękawice techniczne pięciopalczaste są odporne na ścieranie, przekłucie, przecięcie, rozerwanie i uderzenie. Nie powinny być używane w sposób zamierzony do kontaktu z gorącymi obiektami i płomieniem.

625 wyświetleń1 komentarz

1 Comment


Guest
Mar 07, 2023

dobre

Like
bottom of page