top of page

Kierowanie ruchem - kto nosi żółtą kamizelkę


Podczas dawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze niżej wymienione służby muszą być wyposażone w kamizelki barwy żółtej z elementami odblaskowymi oraz wyróżnikiem określającym formację, do której przynależą.


- policjant;

- żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego, zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;

- funkcjonariusz Straży Granicznej;

- inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;

- umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;

- strażnik gminny (miejski);

- funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;


Uwaga! W szczególnych sytuacjach tzn. wymagających natychmiastowego działania w celu ratowania lub ochrony życia i zdrowia nie ma konieczności zakładania ubioru obowiązkowego do czasu kiedy stanie się to możliwe.


50 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page