top of page

Osoby uprawnione do kierowania ruchem

Poniżej zupełna lista osób uprawnionych do kierowania ruchem.


Dz.U.2022.0.988 tj. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.

Dział II. Ruch drogowy

Rozdział 1. Zasady ogólne

Art. 6. Osoby uprawnione do wydawania poleceń i sygnałów

Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:


1) policjant;

2) żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego,

zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia;

3) funkcjonariusz Straży Granicznej

3a ) inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;

3b) umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;

3c) strażnik gminny (miejski);

4) pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;

5) osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;

6) osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;

7) kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;

7a) ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

8) strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;

9) strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

10) członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

11) funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;

12) pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego



Więcej o osobach uprawnionych do kierowania ruchem w kategorii "informacje ogólne" https://www.rkr.net.pl/blog/categories/informacje-ogolne

424 wyświetlenia0 komentarzy

コメント


bottom of page