top of page

Kierujący autobusem szkolnym

Szkolenie dla osób kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci jest przeprowadzane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest dostarczenie trzech dokumentów:

  • wypełniona karta zgłoszenia,

  • wniosek na szkolenie,

  • dowód wpłaty za szkolenie.


Osoba kierująca autobusem szkolnym zatrudniana jest przez samorząd ale to dyrektor szkoły określa dodatkowe obowiązki opiekuna dzieci.


Zwykle organizator dowozu zobowiązuje opiekuna do:

  1. sprawowania opieki nad dziećmi od wejścia do autobusu, podczas podróży aż do opuszczenia pojazdu i przekazania ich pod opiekę nauczycieli lub rodziców,

  2. czuwania nad przestrzeganie przez uczniów zasad porządkowych i bezpieczeństwa określonych w regulaminie dowozu,

  3. kontrolowania wsiadania i wysiadania uczniów z autobusu w odpowiednich miejscach, z zachowaniem bezpieczeństwa,

  4. podejmowania decyzji co do dalszego postępowania w przypadku awarii autobusu lub wypadku,

  5. informowania organizatora o każdej sytuacji zakłócającej sprawny przewóz uczniów.

Należy mieć jednak na uwadze to, że to dyrektor szkoły określa dokładnie całą procedurę opieki nad dziećmi od wejścia do autobusu, podczas podróży aż do opuszczenia pojazdu i przekazania ich pod opiekę nauczycieli lub rodziców i w każdej jednostce może wyglądać to inaczej.


Kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci podczas dawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze powinien być wyposażony w kamizelkę barwy pomarańczowej z elementami odblaskowymi oraz wyróżnikiem określającym odpowiednio przedsiębiorcę, którego jest pracownikiem, lub rodzaj wykonywanych czynności na drodze albo służbę, do której przynależą.


Nie dotyczy kierującego autobusem szkolnym, jeżeli sygnał do zatrzymania innych pojazdów dawany jest przez tę osobę bez wychodzenia z odpowiednio oznaczonego pojazdu.


autobus szkolny

Autobusy szkolne w Polsce są koloru pomarańczowego i wyposażone są w białe tablice z napisem "AUTOBUS SZKOLNY" umieszczone z przodu oraz z tyłu pojazdu. Możemy je zobaczyć na obszarach podmiejskich gdzie regularna komunikacja występuje w ograniczonym zakresie.Więcej o osobach uprawnionych do kierowania ruchem w kategorii "informacje ogólne" https://www.rkr.net.pl/blog/categories/informacje-ogolne

266 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page