top of page

Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię


STOPEK. Tak potocznie często mówi się o osobie mającej uprawnienia do przeprowadzania dzieci przez jezdnię.

Zatrudniana jest przez samorząd ale to dyrektor szkoły ustala jego warunki pracy, a w szczególności godziny pracy. Dyrektor szkoły sprawuje też bezpośredni nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez "stopka".


Szkolenia oraz egzamin przeprowadzane są przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Jest to ten sam kurs który przeprowadza się dla osób kierujących ruchem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest dostarczenie trzech dokumentów:

  • wypełniona karta zgłoszenia,

  • wniosek na szkolenie,

  • dowód wpłaty za szkolenie.


Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu powinna być podczas dawania poleceń i sygnałów wyposażona w kwadratową tarczę barwy żółtej fluorescencyjnej z umieszczonym w polu ośmiokątnym znakiem barwy czerwonej z napisem "STOP".

Osoba ta powinna być, podczas wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze, wyposażona w płaszcz o barwie fluorescencyjnej pomarańczowoczerwonej z żółtymi elementami odblaskowymi (zgodnymi z Polską Normą PN-EN 471:2008)


Przed podaniem sygnału do wstrzymania ruchu pojazdów jest obowiązana:


1) wejść na przejście dla pieszych z uniesioną tarczą, w sposób niezmuszający kierujących do gwałtownego hamowania; płaszczyzna tarczy powinna być skierowana w stronę jadących pojazdów;


2) zezwolić pieszym na przejście przez jezdnię dopiero po upewnieniu się, że pojazdy się zatrzymały;


3) zejść z przejścia dopiero po opuszczeniu jezdni przez pieszych; oznacza to zezwolenie na kontynuowanie jazdy pojazdów.


Kolory, wymiary i odblaskowość tarczy znaku STOP jest ściśle określona w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poniżej orientacyjnie przedstawiona grafika takiego znaku (kolory i czcionka mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych).Więcej o osobach uprawnionych do kierowania ruchem w kategorii "informacje ogólne" https://www.rkr.net.pl/blog/categories/informacje-ogolne

403 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page