top of page

Pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym

W dolnej części artykułu ważna informacja dla kierowców.


Pracownik kolejowy może wykonywać czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu, które przeprowadza Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Na szkolenie w większości przypadków kieruje pracodawca.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest dostarczenie trzech dokumentów:

  • wypełniona karta zgłoszenia,

  • wniosek na szkolenie,

  • dowód wpłaty za szkolenie.


Podczas wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze, pracownik kolejowy musi być wyposażony w narzutkę ostrzegawczą o barwie fluorescencyjnej pomarańczowoczerwonej, z żółtymi pasami z materiału odblaskowego oraz z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o treści: "KIEROWANIE RUCHEM". Wzór narzutki określa Polska Norma PN-EN 471:2008


Polecenia i sygnały, uprawniona osoba daje za pomocą postawy i ruchu rąk, tarczy do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczności latarki wyposażonej w światło czerwone lub światło czerwone i zielone albo tarczy do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.


Pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym, dla zwrócenia uwagi na dawane za pomocą tarczy do zatrzymywania pojazdów lub latarki ze światłem czerwonym polecenia i sygnały, może dodatkowo używać trąbki sygnalizacyjnej lub gwizdka.


Kierowanie ruchem na przejeździe kolejowym ma miejsce w przypadku awarii rogatek, sygnalizatorów świetlnych bądź podczas remontu torowiska.


znak B-36b rogatka uszkodzona

Uwaga! Jeżeli ustawiony jest znak drogowy B-32b (rogatka uszkodzona) lub (sygnalizacja uszkodzona) należy zatrzymać pojazd przed tym znakiem i zaczekać aż osoba uprawniona do kierowania ruchem da nam znak do dalszej jazdy.znak B-36b sygnalizacja uszkodzona

W praktyce w obu przypadkach wygląda to najczęściej tak, że dodatkowo zostaje ustawiony znak B-20 (STOP) i nie ma osoby do kierowania ruchem. Jest z tym o tyle problem, że w świetle prawa nie powinniśmy kontynuować ruchu przez przejazd kolejowy.1222 wyświetlenia2 komentarze
bottom of page