top of page

Szkolenie z kierowania ruchem - kto, gdzie i na jakich warunkach?

Podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania szkoleń i egzaminów z kierowania ruchem są Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD).


Na kurs można zapisać się we własnym zakresie bądź może skierować nas pracodawca i wówczas on ponosi koszt szkolenia, który na styczeń 2023 roku wynosi 200 zł.

Informacyjnie. Jeżeli zgłoszony uczestnik nie przyjdzie na szkolenie (nie trzeba podawać uzasadnienia) to wówczas WORD zwraca 85% wpłaconej kwoty (stan na styczeń 2023 roku).

Każdorazowo w/w warunki kwotowe należy sprawdzić w WORD.


Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest dostarczenie trzech dokumentów:

  • wypełniona karta zgłoszenia,

  • wniosek na szkolenie,

  • dowód wpłaty za szkolenie.

Niektóre ośrodki wyrażają zgodę na przesyłanie wniosków droga elektroniczną.


Organizowane szkolenia kierowane są dla następujących osób:

a) pracowników kolejowych,

b) osób działających w imieniu zarządcy drogi oraz osób wykonujących roboty drogowe na zlecenie lub za zgodą zarządcy,

c) osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,

d) kierujących autobusem szkolnym,

e) strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku,

f) osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu, procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego,

g) strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej,

h) ratowników górskich,

i) pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej,

j) podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego,

k) członków zespołu ratownictwa medycznego.


Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD.

Uzyskane zaświadczenie ważne jest 5 lat. Po tym czasie należy ponownie odbyć kurs i zdać egzamin.


Kurs trwa 8 godzin i przeprowadzany jest jednego dnia. Ośrodek nie ma obowiązku zapewnienia posiłków ani napojów więc należy wziąć to pod uwagę idąc na szkolenie.


Więcej o szkoleniu i egzaminie w kategorii "szkolenia oraz egzamin" https://www.rkr.net.pl/blog/categories/szkolenie-oraz-egzamin
410 wyświetleń1 komentarz

1 則留言


Dariusz Szpakowski
Dariusz Szpakowski
2023年1月30日

Jeżeli masz jakieś pytania co do treści to napisz w komentarzu lub w mailu, którego znajdziesz w KONTAKT 👍

按讚
bottom of page